Odlewy z żeliwa szarego

Jednostkowe i w krótkich seriach, formowane ręcznie o masie do 2000 kg.
Maksymalne wymiary 2000 x 1500 x 1000 mm.
Odlewy seryjne formowane maszynowo o masie od 0,5 do 150 kg.
Maksymalne wymiary 700 x 700 x 400 mm.
Wieloletnie doświadczenie w odlewach dla przemysłu okrętowego.
Odlewnia posiada certyfikaty Towarzystw Okrętowych polskich i zagranicznych.

Gatunki żeliw:
150, 200, 250, 300, według PN
GG15, GG20, GG25, GG30 według DIN
ZICr; ZICr0,8; ZICr1,5 i inne niskostopowe.

Dodatkowe usługi:
Wyżarzenie odprężające
Malowanie gruntowe
Obróbka mechaniczna wstępna.