Odlewy z żeliwa sferoidalnego

Nowoczesna – niezawodna metoda sferoidyzacji z zastosowaniem drutu rdzeniowego. Dokładna kontrola parametrów procesu wytapiania – gwarancja pełnej zgodności własności mechanicznych odlewów z założonymi wymaganiami.

Odlewy jednostkowe do 1000 kg o gabarytach do 2000 x 1500 x 1000 mm.
Odlewy seryjne formowane maszynowo o masie od 0,5 do 150 kg o maksymalnych gabarytach 700 x 700 x 400 mm.

Gatumki żeliw:
600-3, 500-7, 400-15, 400-18L według PN
GGG-60, GGG-50, GGG-40, GGG-40.3 według DIN
ZsCu1,0 i inne niskostopowe jeśli zamówienie nie będzie mniejsze niż 500 kg w dostawie.

Dodatkowe usługi:
– wyżarzenie
– malowanie gruntowe
– obróbka mechaniczna wstępna