Odlewy artystyczne

Dysponujemy doświadczoną kadrą i niezbędnym zapleczem technicznym umożliwiającym realizację nawet najśmielszych projektów z zakresu odlewów artystycznych i ozdób architektonicznych z brązu i żeliwa. Oferujemy drobne odlewy jak statuetki, medale, tablice pamiątkowe, jak również płaskorzeźby i rzeźby figuralne, w tym również monumentalne bez ograniczeń wymiarowych. W powojennej historii firmy wykonaliśmy ponad 160 dużych odlewów pomnikowych. Największy z nich miał ponad 600m2 powierzchni i ważył ponad 70 ton. Wykonujemy odlewy z modeli powierzonych przez klientów lub z modeli wykonanych u nas według dostarczonych projektów. Współpracujemy z uznanymi rzeźbiarzami i plastykami. Oferujemy krótkie terminy, kompleksowe usługi od projektu aż do montażu na placu budowy, oraz wysoką jakość i przystępne...

read more2223

Odlewy z brązu

Wieloletnie doświadczenie w odlewach o wysokich wymaganiach technicznych. Odlewy do pomp okrętowych z odbiorem Towarzystw Morskich, odlewy do pomp górniczych, tuleje łożyskowe odlewane odśrodkowo, części maszyn różnego typu. Procesy wytwarzania kontrolowane i dokumentowane – wystawiane są atesty na produkowane wyroby. Maksymalna masa odlewów od 0,5 do 300 kg a największe gabaryty 1000x700x500mm. Gatunki brązów : B10, B102, B555, BK331, BA1032, według PN G-Cusn 10, G-CuSn5ZnPb, Rg5, Rg7 według DIN Inne gatunki jeśli zamówienie nie będzie mniejsze niż 300 kg w...

read more2223

Odlewy z żeliwa sferoidalnego

Nowoczesna – niezawodna metoda sferoidyzacji z zastosowaniem drutu rdzeniowego. Dokładna kontrola parametrów procesu wytapiania – gwarancja pełnej zgodności własności mechanicznych odlewów z założonymi wymaganiami. Odlewy jednostkowe do 1000 kg o gabarytach do 2000 x 1500 x 1000 mm. Odlewy seryjne formowane maszynowo o masie od 0,5 do 150 kg o maksymalnych gabarytach 700 x 700 x 400 mm. Gatumki żeliw: 600-3, 500-7, 400-15, 400-18L według PN GGG-60, GGG-50, GGG-40, GGG-40.3 według DIN ZsCu1,0 i inne niskostopowe jeśli zamówienie nie będzie mniejsze niż 500 kg w dostawie. Dodatkowe usługi: – wyżarzenie – malowanie gruntowe – obróbka mechaniczna...

read more2223

Odlewy z żeliwa szarego

Jednostkowe i w krótkich seriach, formowane ręcznie o masie do 2000 kg. Maksymalne wymiary 2000 x 1500 x 1000 mm. Odlewy seryjne formowane maszynowo o masie od 0,5 do 150 kg. Maksymalne wymiary 700 x 700 x 400 mm. Wieloletnie doświadczenie w odlewach dla przemysłu okrętowego. Odlewnia posiada certyfikaty Towarzystw Okrętowych polskich i zagranicznych. Gatunki żeliw: 150, 200, 250, 300, według PN GG15, GG20, GG25, GG30 według DIN ZICr; ZICr0,8; ZICr1,5 i inne niskostopowe. Dodatkowe usługi: Wyżarzenie odprężające Malowanie gruntowe Obróbka mechaniczna...

read more2223

Odlewnia GZUT

Firma wydzielona w roku 1995 ze struktury Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych S.A. kontynuuje ponad 200-letnią tradycję Huty Gliwckiej. Wyposażona w piece indukcyjne do żeliwa, oraz piece indukcyjne i gazowe do brązów. Formowanie maszynowe i ręczne w masach bentonitowych. Proces technologiczny i wyroby gotowe podlegają ciągłej kontroli. Skład chemiczny stopów jest sprawdzany przy pomocy spektrometru. Pobierane są próby wytrzymałościowe i wystawiane atesty. Odlewnia ma certyfikaty towarzystw okrętowych Lloyd, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas i PRS. Procesy technologiczne są prowadzone w sposób ekologiczny. Firma uczestniczy w Międzynarodowym Programie Czystszej Produkcji – CP. Program produkcji: – odlewy z żeliw szarych 0,5 – 2000 kg – odlewy z żeliw sferoidalnych 0,5 – 1000 kg – odlewy z brązów 0,3 – 600 kg – monumentalne odlewy z brązu lub żeliwa, montowane z części, bez ograniczeń wymiarowych – małe odlewy wytwarzane metodą traconego wosku o wysokości do 50 cm. Własna modelarnia wykonuje modele i adaptacje modeli według dokumentacji klientów. KONTAKT: GZUT Odlewnia Sp. z o.o. ul. Robotnicza 2 44-101 Gliwice tel. (0-32) 338 15 61 fax. (0-32) 231 02 80 E-mail:...

read more2223

Referencje

Ostatnie realizacje Zamawiający: SAVEX-2 Zgorzelec; Typ urządzenia: Suwn. Jednodźwigarowa natorowa elektryczna JNe 7x6m A4 Hp-9 Zamawiający: Telefonika Kraków; Typ urządzenia: Suwn. Jednodźwigarowa natorowa elektryczna JNe10x17A4 Zamawiający: Huta Pokój Ruda Śl.; Typ urządzenia: Suwn. Jednodźwigarowa natorowa elektryczna JNe 8×27,5A6 Zamawiający: TARMET; Typ urządzenia: Suwn. Jednodźwigarowa natorowa elektryczna JNe 1 + 1 x 12,5 pozostałe nasze realizacje można zobaczyć pod adresem:...

read more2223